Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z Jego skargi na uchwały Rady Miasta w przedmiocie skargi na nieprawidłowości w działaniu Prezydenta Miasta, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta

V SA/Wa 1093/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I OZ 1217/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 890/09 w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wie...

I OZ 207/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.J. na zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr [...] w przedmiocie powołania komisji odwoławczej

I OZ 1218/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczy...

III SA/Kr 663/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy związane ze sporządzeniem i wniesieniem odpowiedzi na skargę kasacyjną organu od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Wr 243/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-17

Wniosek w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 1323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie skargi na nieprawidłowości w działaniu Prezydenta Miasta , zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta

III SA/Kr 1468/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-10

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 222/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
1   Następne >   2