Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Ke 21/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w zakresie namalowania koperty lub ustawienia znaku zakazu parkowania

II SAB/Bk 45/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-02

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 107/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-18

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 95/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-18

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 58/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia

I SAB/Wa 311/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I OZ 936/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego

II SAB/Ke 20/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w zakresie wynajęcia lokalu

II SAB/Ol 69/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia '[...]'

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie zagospodarowania wód opadowych
1   Następne >   2