Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Op 83/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt sprawy dotyczącej sprawdzenia sposobu wypełnienia obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SAB/Op 63/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Gl 141/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego

II SAB/Kr 72/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-04

Wniosek w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 144/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup bielizny osobistej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego

IV SAB/Gl 143/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego

II SAB/Kr 93/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 115/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie sprawdzenia sposobu wypełniania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

IV SAB/Wr 234/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 93/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3