Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Op 21/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-22

Skarga S. P. na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt dotyczących gospodarowania mieniem gminnym wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SAB/Bd 77/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrz Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wr 10/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SAB/Łd 17/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Gd 1/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi w przedmiocie bezczynności SKO w sprawie zasiłku okresowego

II SAB/Ol 54/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek M.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza '[...]' w rozpoznaniu wniosku o dokonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do części nieruchomości

II SAB/Łd 119/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 89/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-30

Skarga T. M. i F. M. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie odprowadzenia wód oraz wprowadzenia ścieków na grunty sąsiednie