Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 198/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi - Fundacji 'Polska Miedź' w Lubinie w przedmiocie dofinansowania renowacji pomnika

II SAB/Sz 152/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 154/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 153/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 149/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 155/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-09

Skarga M. Z. na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

III SAB/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania pisma z 22 lutego 2014 roku

II SAB/Op 95/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku skarżącego
1   Następne >   +2   +5   10