Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego obowiązku wstrzymania wykonania robót budowlanych

II SAB/Bk 27/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-26

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia legalności wybudowania budynku zlewni mleka

VII SAB/Wa 214/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Ke 27/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-14

Wniosek L. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

VII SAB/Wa 2/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W.

II GZ 313/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Zażalenie na zarządzenie WSA w G. w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zwrotu uiszczonej grzywny

VII SAB/Wa 227/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Bk 28/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wstrzymania budowy budynku mieszkalnego i studni kopanej

II SAB/Ol 55/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-29

Wniosek A. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy budynku gospodarczego

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-29

Wniosek A. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia
1   Następne >   +2   6