Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SAB/Ol 26/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-04-29

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji '[...]' w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Sz 17/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-29

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Ol 26/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-31

Skarga . Ż. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 480/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 38/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-19

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SAB/Wr 39/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SAB/Wr 85/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz odprawy