Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

III SAB/Kr 23/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku

IV SAB/Wr 85/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz odprawy

III SAB/Kr 26/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie nierozpatrzenia sprawy w zakresie świadczenia finansowego dopłaty do wypoczynku funkcjonariusza w stanie spoczynku

III SAB/Kr 35/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie III SAB/Kr 5/10

II SAB/Ol 33/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-07

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ol 33/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-09

Wniosek I. Z. o zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem w kwocie 100 zł w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Bk 46/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w B. P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej poprzez udostępnienie akt sprawy

III SAB/Kr 26/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu K. J. w sprawie skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie nie rozpatrzenia sprawy w zakresie świadczenia finansowego dopłaty do wypoczynku funkcjonariusza w stanie spoczynku

II SAB/Bk 46/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Kr 30/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek K. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji
1   Następne >   2