Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

III SAB/Kr 2/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

IV SAB/Wa 196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewypełnienia obowiązków prawnych

II SAB/Wa 69/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

III SAB/Kr 2/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

II SAB/Op 71/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie informacji o czynnościach podjętych przez funkcjonariuszy Policji na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych

II SAB/Wa 345/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

III SAB/Kr 2/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji T.- Z. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego