Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 286/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Ż. w przedmiocie wydania decyzji o wydaniu ciągnika

I OZ 254/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 252/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w rozpoznaniu zażalenia

II SAB/Rz 79/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie z jego skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie usunięcia punktów z ewidencji kierowców

II SAB/Rz 79/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-17

Skarga Z.P. na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie usunięcia punktów z ewidencji kierowców

IV SAB/Wa 358/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Po 85/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-24

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 348/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Rejonowego Policji [...] w przedmiocie nadania biegu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa

III SAB/Kr 80/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-29

Wniosek Z. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji