Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-09

Skarga A.Z. na bezczynność Wojewody W. w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

I OZ 468/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem

III SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta

II SAB/Wa 293/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] listopada 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej

III SAB/Łd 20/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie bezprawnie odebranego stypendium

II SAB/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 747/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 5 maja 2015 r., sygn. akt II SAB/Wa 293/15 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   3