Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Rz 414/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-21

Skarga wyżej wymienionej na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SAB/Lu 11/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie 'dożywiania biednych i głodnych ludzi na terenie Miasta [...]'

III SAB/Lu 18/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie utworzenia stosownych pomieszczeń dla karmiących matek

II SA/Gd 788/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 750/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L. stanowiących własność Skarbu Państwa

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek A. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] oraz z dnia [...] nr [...]

II SA/Go 309/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Prezydenta Miasta

II SA/Wr 209/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-12

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zacisza we W.
1   Następne >   +2   +5   9