Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Kr 1372/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stosunków wodnych

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Kr 1709/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego spływu wód

II SA/Kr 1643/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania czynności

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy

II SA/Kr 727/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego

II SA/Kr 373/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku udrożnienia koryta rowu i odmowy nakazania przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego
1   Następne >   +2   +5   +10   12