Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 459/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości