Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

I SA/Ke 168/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości na 2008r.

I SA/Lu 753/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r.

I SA/Lu 756/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.

I SA/Wr 384/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2004 rok

II FZ 270/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości

II FZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. oku nr [...] w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania podatkowego za 2002 rok

I SA/Wr 1219/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2003 r.

I SA/Rz 543/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za 2006r.

III SA/Wa 2283/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości na 2007 rok

I SA/Wr 1217/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   22