Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 375/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie oku Nr XXXIII/251/2009 w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji szpitala

II SA/Sz 306/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie połączenia szpitala [...] im. [...]

III SA/Gd 8/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu [...] w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu [...]

III SA/Gd 8/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji szpitala

III SA/Gd 8/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu w B.

III SA/Gd 8/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji szpitala

II OZ 1361/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

II SA/Ke 330/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bodzentynie w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem pracowni fizjoterapii wraz z urządzeniami