Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 375/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie oku Nr XXXIII/251/2009 w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie likwidacji szpitala

II OZ 1361/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.