Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 17/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi R. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zakresie wniosku R. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

III SA/Lu 17/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w zakresie wniosku B. B. o zmianę wskutek okoliczności sprawy prawomocnego postanowienia referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt III SAB/Lu 44/13 przyznającego B. B. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata i odmawiającego przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. po...

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Lu 1787/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 286/16

II SA/Lu 885/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. B. na pismo Przewodniczącego Rady Gminy W. w przedmiocie działalności Wójta Gminy

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Lu 961/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Prezydenta Miasta L. w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice

II SA/Lu 414/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw nowo powstałym ulicom