Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 460/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie: rozwiązania Straży Miejskiej w R. i jej likwidacji jako jednostki budżetowej

III SA/Łd 492/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie uznania skargi na działalność Prezydenta Miasta Ł. za zasadną

III SA/Łd 492/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie uznania skargi na działanie Prezydenta Miasta Ł. za zasadną