Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2268/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy