Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

II OZ 58/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania oku Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych odrzucającego protest przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla [...]

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Gd 1037/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza [...]

I SO/Ke 5/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-17

Wniosek W. W. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P.

II SA/Rz 908/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany granic miasta

II SA/Rz 909/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany granic miasta

II SA/Ke 674/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/572/2012

II OZ 837/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie Nr XXXIII/251/2009 w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-10

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu I. Ż. od postanowienia Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w O. w przedmiocie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   9