Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 133/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie postanowienia Prezydenta Miasta [...]z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 60/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależycie pobranych świadczeń alimentacyjnych

IV SA/Wr 540/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

Wniosek adwokata, ustanowionego z urzędu, J. L. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi H. K. na działanie Prezydenta Miasta [...]

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-31

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SAB/Wr 133/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie postanowienia z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 134/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie decyzji z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 134/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie decyzji z dnia [..], nr [...]

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 540/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek H. K. o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi H. K. na działanie Prezydenta Miasta [...]

IV SAB/Wr 63/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2