Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 2018/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Skarga M. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego sprzeciwem wobec prowadzenia kontroli

VI SA/Wa 2018/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego sprzeciwem wobec prowadzenia kontroli