Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Wr 715/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o przekształceniu udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości

II SA/Gd 388/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 407/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ol 53/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-19

Skarga J. M. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia opłaty z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 235/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanowił:

II SA/Bd 234/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanowił:

II SA/Gd 114/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 328/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 388/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-26

Skarga P. G. na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4