Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-06

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy W. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W.

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od zażalenia oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste; opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od wniesionej skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste; opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości