Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 260/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Bk 16/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie płacenia składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

II SA/Rz 702/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem pierwszej udzielonej Z.S., w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie,

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia[...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Sz 326/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych w gruncie

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia Referendarza WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 516/10 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

II SA/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów
1   Następne >   +2   +5   9