Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 421/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek skarżących w kwestii ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody dla studni kopanej