Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 805/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 466/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 466/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej . w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1676/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego