Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 385/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1086/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1086/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

II SA/Kr 1086/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1001/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1429/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1429/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1454/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II SA/Kr 278/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-01

Wniosek w przedmiocie nakazu likwidacji urządzenia wodnego

II SA/Kr 276/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-01

Wniosek w przedmiocie nakazu likwidacji urządzenia wodnego
1   Następne >   2