Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1630/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 974/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skarg K. F., M. M., M. P., S. P., S. G., C. K., A. K., S. A., E. K., Z. G., J. P., S. G., W. B. i Z. B. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 482/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego