Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia[...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu

IV SA/Wa 367/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie stwierdzenia przejścia do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pod wodami

IV SA/Wa 2118/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia zażalenia

IV SA/Wa 1061/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 725/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1061/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1405/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 1395/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie odmowy nakazania rozbiórki urządzeń melioracji wodnych

IV SA/Wa 737/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2