Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 260/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Bk 16/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie płacenia składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

II SA/Rz 702/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem pierwszej udzielonej Z.S., w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie,

II SA/Sz 326/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych w gruncie

II SA/Kr 844/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia stosunków wodnych

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 702/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Bk 655/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przywrócenia stanu wód na gruncie do stanu poprzedniego

II SA/Gl 352/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   4