Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 22/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w C. w przedmiocie niewydania decyzji stwierdzającej nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w kwestii wniosku skarżącej T. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Bk 23/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie działania Starosty M.

II SAB/Łd 86/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie załatwienia sprawy z wniosku dotyczącego odtworzenia i przywrócenia funkcji rowu melioracyjnego na działce

II SAB/Bk 23/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty M. w przedmiocie działania organu