Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy

II SAB/Bk 3/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia Referendarza WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 516/10 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

II SA/Lu 516/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie budowy rowów

II SAB/Bk 22/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-28

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Gd 70/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 1239/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z/s w K. w przedmiocie odmowy podłączenia gospodarstw do kanalizacji

II SAB/Ke 17/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-29

Wniosek S. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. K. na przewlekłość postępowania administracyjnego Wójta Gminy

II SA/Rz 1239/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie odmowy podłączenia gospodarstw do kanalizacji

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-14

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.
1   Następne >   +2   6