Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1178/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [..] nr [..] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 540/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

IV SA/Wa 1837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 795/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Bk 700/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód

II SA/Kr 1257/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Gd 847/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z ich skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego