Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1370/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie podjęcia postępowania

II SA/Kr 1373/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego