Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Inne X

I OZ 951/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wykonania wez...