Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 763/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.

I SA/Lu 763/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.

I SAB/Wr 7/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-21

Wniosek w przedmiocie zaniechania wydania decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych w latach 1995

I SAB/Wr 7/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy T. w przedmiocie zaniechania wydania decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych w latach 1995

I SA/Ol 423/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie: przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu podatku od nieruchomości za 2003r.