Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 789/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na czynność Burmistrza [...] nr [...] w przedmiocie wystawienia tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości za 2012 r.