Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 567/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2004 r.

I SA/Gd 206/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w G. w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I SA/Gd 215/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od czerwca do sierpnia 2002 r.

I SA/Gd 565/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2004 r.

I SA/Gd 313/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...], nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za maj, czerwiec i lipiec 2004 r.

I SA/Gd 814/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r.

I SA/Gd 569/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2004 r.

I SA/Gd 569/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2004 r.

I SA/Gd 314/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od stycznia do grudnia 2003 r. oraz od stycznia do kwietnia 2004 r.

I SA/Gd 314/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...], nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od stycznia do grudnia 2003r. oraz od stycznia do kwietnia 2004r.
1   Następne >   +2   +5   +10   36