Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SO/Gd 3/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wystawienia faktury

I SAB/Gd 10/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-28

Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Gd 10/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J. K. i S. K. na przewlekłość postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ulgi