Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 390/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-12

Wniosek adwokat I.D.o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi D,, M.,J.i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr ...