Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SA/Wa 742/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2678/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

IV SA/Wa 2678/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OZ 252/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

VIII SA/Wa 329/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 742/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 329/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania