Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Po 35/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej J. B. z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Z. w przedmiocie zarzutów do danych zawartych w operacie opisowo

III SAB/Łd 32/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] polegającą na nieujawnieniu w operacie ewidencji gruntów i budynków granic prawnych działki

II SAB/Po 35/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej J. B. z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Z. w przedmiocie zarzutów do danych zawartych w operacie opisowo

II SA/Rz 763/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na niewykonanie wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Bk 244/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie niewykonania przez Starostę S. wyroku w sprawie II SAB/Bk 25/12 ze skargi na bezczynność Starosty S. w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków