Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Gd 379/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na czynność Dyrektora Archiwum Państwowego [...] w przedmiocie udostępnienia materiałów archiwalnych