Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 448/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów