Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 479/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-22

Wniosek w przedmiocie stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie

I SA/Wa 648/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komisji [...] Uniwersytetu [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

I SA/Wa 767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej U. w przedmiocie nieprzyznania stypendium za wyniki w nauce

IV SA/Wr 201/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie zawieszenia w korzystaniu z praw studenta na okres jednego roku

IV SA/Po 296/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prodziekana Wydziału [...] z dnia [...] r.

IV SA/Po 297/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prodziekana [...] z dnia [...] r.

II SA/Sz 493/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie o dopuszczenie w charakterze uczestnika do udziału w postępowaniu ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu z dnia [...] r. w sprawie rozwiązania:

II SA/Sz 556/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów