Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 230/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym - zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy objęcia dziecka indywidualnym nauczaniem

II SA/Rz 28/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty, w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

II SA/Rz 29/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty, w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

II SA/Rz 30/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty, w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

II SA/Ol 824/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie kształcenia specjalnego ucznia