Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 383/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 496/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania