Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 652/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi P. P. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Bd 652/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanowił oddalić wniosek

I SA/Wa 1405/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły

I SA/Wa 376/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie do kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie likwidacji szkoły

I SA/Wa 1405/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły

I SA/Wa 1405/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły

I SA/Wa 817/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły